Mới đây, trên mạng xã hội, thử thách "đứng 1 chân" hưởng ứng Ngày Thế giới phòng đột quỵ.Trào lưu xuất phát từ thử thách One Leg Challenge, được coi như một bài kiểm tra nguy cơ đột quỵ hữu hiệu mà không tốn kém.