Cục máu đông trong não là gì và hình thành như thế nào? Để hiểu rõ hơn về cục máu đông, mời các bạn cùng theo dõi những tư vấn đến từ chuyên gia Trần Quang Đạt qua nội dung video trên đây.