Cục máu đông là gì và hình thành như thế nào? Để hiểu rõ hơn cục máu đông là gì và hình thành như thế nào, mời các bạn cùng theo dõi những tư vấn đến từ chuyên gia Nguyễn Hồng Hải qua nội dung video trên đây.