Tai biến nhẹ là cơn thiếu máu não thoáng qua và phục hồi rất nhanh. Vậy nếu bị tai biến nhẹ gây yếu nửa người, phải làm sao để cải thiện? Để có câu trả lời cho vấn đề này, mời các bạn cùng theo dõi tư vấn đến từ chuyên gia Trần Quang Đạt qua video trên.