Cục máu đông có thể hình thành vào bất kể thời điểm nào và ở bất kì vị trí nào trong cơ thể, từ tim, não, phổi đến chân, cánh tay. Vậy quá trình cục máu đông gây ra đột quỵ như thế nào?