Trường hợp nào những cục máu đông trong não trở nên nguy hiểm?